JORNADES 2014

JORNADES CEIB "EDUCACIÓ, FAMILIA i PARTICIPACIÓ"

Presentació


El Consell Escolar de les Illes Balears, a finals de 2012 i principis de 2013, ha discutit i aprovat en el si del ple la realització d'una jornada polivalent, amb la finalitat d'aprofundir dins l'àmbit de les relacions escola - família i participació.

Es necessària la participació de tota la comunitat educativa perquè el sistema educatiu sigui eficaç. La relació família - escola ha de ser un eix principal dins l'estructura del sistema educatiu. Aquesta relació ha de ser directa, fluida, continua i permanent. Aquest fet permetrà el desenvolupament d'hàbits i de relacions entre els diferents estaments que conformen la comunitat educativa i per tant potenciarà el procés formatiu dels alumnes. Des del CEIB amb aquestes jornades es vol donar una passa més dins aquesta relació entre tots els membres que conformen aquesta comunitat educativa.

L'estructura d'aquestes jornades després del debat i els tràmits es proposa que sigui la següent:

Comunicació:

Consell Escolar de les Illes Balears
c/ Cecili Metel, nº11, esc B, 1rD
Tel: 971 715456 Fax: 971 715761
ceib.caib@gmail.com
www.ceib.caib.esLloc i dates:
Mallorca: 7 febrer 2014. Lloc: Sala d'Actes CEP Palma
Menorca: 21 febrer 2014. Lloc: Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
Eivissa: 7 març 2014. Lloc: Nova seu de la UIB (Antic Edifici de la Comandància Militar)
Horari: 8'30h a 14'00h / 16.00h a 20.00h.

Inscripció: Una vegada complimentat el full d'inscripció, es remetrà al Consell Escolar del CEIB per correu electrònic ceib.caib@gmail.com o per Fax al 971 715761 L'ordre d'admissió es determinarà per la data i hora de recepció de les sol.licituds.
El termini d'incripció finalitza:
- Dia 4 de febrer de 2014 per a Mallorca
- Dia 13 de febrer de 2014 per a Menorca
- Dia 27 de febrer de 2014 per a Eivissa


Full d'inscripció: WORD PDF TextOpenDocument

Admesos:
La relació d' admesos es farà a la pàgina web del Consell Escolar de les Illes Balears (http://ceib.caib.es), en l'apartat Jornada "Educació, Família i Participació
- A partir de dia 5 de febrer per Mallorca (Llista provisional d'admesos fins a 03/02/14- PDF)
- A partir de dia 17 de febrer per Menorca (Llista provisional d'admesos fins a 19/02/14- PDF)
- A partir de dia 6 de març per Eivissa (Llista provisional d'admesos fins a 06/03/14- PDF)


Preu: gratuit


Destinataris: La jornada va dirigida als distints membres de la comunitat educativa (famílies, professors, equips directius, professionals del món educatiu, personal no docent, ...

Programa de les jornades


08:30Recepció i acreditació
09:00Inauguració per part del president del CEIB
09:30Ponència: Evolució del sistema educatiu de la LOGSE a la LOMCE. Ponent D. Fernando del Pozo, Vicepresident del Consejo Escolar de Galicia
11:00Col·loqui
11:15Descans
11:30Ponència: Actual sistema educatiu de la LOE a la LOMCE. Ponent D. Marino Herranz, President del Consejo Escolar de Castilla y León
13:00Col·loqui
13:45Conclusions
16:00Ponència TDAH: Conceptualització i intervencions a realitzar. Ponent Sra. Cristina Trias Professora de la UIB.
17:30Descans
17:45Ponència TDAH: Pautes i estratègies específiques. Ponent Sra. Cristina Trias Professora de la UIB
19:15Col·loqui
20:00Cloenda

Objectius:
- Analitzar l'evolució del sistema educatiu
- Valorar els canvis introduïts per les diferents lleis i la seva trajectòria
- La nova estructura educativa derivada de la LOMCE
- Analitzar la conceptualització
- La detecció i el model d'intervenció a realitzar
- Pautes i estratègies específiques d'intervenció


** S'ha sol·licitat el reconeixement d'un crédit per formació